Din gamle biologiportal lukker 1. august 2019

Biologifokus lukker 1. august 2019.

Det betyder, at dine elever fra skoleåret 1. august 2019 ikke længere kan arbejde i Biologifokus, men skal bruge den nye Biologiportal.

Indtil da kan du bruge hele Biologifokus, men vær opmærksom på, at filer og opgaver forsvinder, når Biologifokus lukker.

Biologifokus Lukker

OM BIOLOGIFOKUS

Vores forfattere 

Arne Bjerrum
Uddannet lærer fra Nr. Nissum seminarium med linjefagene dansk, biologi og sløjd.
Arbejdet som lærer og skoleinspektør.
Forfatter til bl.a. biologisystemet 'Ind i biologien', 'Gjellerups biologisystem' og 'Børn og træer'.

Finn Sandby Hansen
Uddannet lærer fra Skårup Statssaminarium linjefag i biologi.
Har arbejdet som lærer og pædagogisk konsulent.
Forfatter til biologisystemet ”Ind i biologien”.

Line Kastorp Kok                                              
Uddannet lærer fra VIA University College i 2007.
Linjefag i biologi, fysik/kemi, matematik og idræt.
Har en pædagogisk diplom-uddannelse som naturfagsvejleder.
Arbejder som sciencekonsulent.

Mogens Riis
Uddannet lærer fra Nr. Nissum Seminarium med linjefag i biologi og fysik/kemi samt cand.pæd. biologi.
Arbejdet som lærer i folkeskolen samt på DLH/DPU Århus og senest som seminarielektor på VIA University College, Læreruddannelsen i Silkeborg med naturfag og linjefagene biologi, natur/teknik og fysik/kemi.
Forfatter til biologisystemet "Ind i biologien".

Generelt

Biologifokus er et digitalt undervisningsmateriale, som inddrager de digitale medier på fagets præmisser. Derved kan Biologifokus være med til at opkvalificere undervisningen og inddrage digitale platforme som pc’er, tablets og smartphones.

Biologifokus lever op til Forenklede Fælles Mål, og på portalforsiden for Biologifokus kan du finde overskuelige og lettilgængelige skemaer med 'tegn på læring'. Her kan du også se Forenklede Fælles Mål og læringsmål for de enkelte forløb.

Vi arbejder løbende på at opdatere og forbedre materialet. Derfor vil du kunne opleve, at der sker ændringer i indholdet.