Zika-virus

WHO (World Health Organization) har slået alarm.

Der er begrundet mistanke om sammenhæng mellem zika-virus og nyfødte med mikrocephali. Mikrocephali betyder, at nyfødte har mindre hoveder og dermed mindre hjerner end normalt, hvilket giver voldsomme hjerneskader.

Hvordan smitter zika-virus?
Hvordan kan man beskytte sig mod zika-virus?
Hvor udbredt er zika-virus?
Er zika-virus en ny virus?

Få svar på dette og meget i fokusteksten om Zika-virus.

Zika Aedes Aegypti Wikicommons 840X1056

 VELKOMMEN TIL BIOLOGIFOKUS

Biologifokus er for dig, der vil have et stærkt digitalt læremiddel skræddersyet til biologi. Her er inspirerende forløb med faglige tekster og interaktive opgaver - og en masse praktiske aktiviteter væk fra skærmen.

Biologifokus er en del af Fokus-portalerne, som også dækker Geografifokus og Fysik-kemifokus.

Portalerne er særdeles velegnede til fællesfaglig undervisning, og ud over de fagfaglige forløb, indeholder Geografifokus, Biologifokus og Fysik-kemifokus i alt 8 fællesfaglige forløb. 
Læs mere om de fællesfaglige forløb.

Du kan downloade en forløbsoversigt for Biologifokus her på siden. 

3 Fag 03 Bio Mskygge 1880

Fysik/Kemi Geografi

Biologifokus som bog

Biologifokus er nu udkommet som bog. Bogen indeholder de samme forløb som i portalen Biologifokus, men alt er naturligvis tilpasset det trykte medie. Hjemmesiden får dermed en analog pendant, som er med til at skabe helhed i undervisningen og giver optimale muligheder 

for en differentieret naturfagsundervisning, der motiverer og engagerer eleverne.

Se Lærervejledningen til alle forløb på portalforsiden og køb bogen på alinea.dk.

Download særtryk af Biologi Fokus 7. klasse


Biologifokus Årsplan 7 8 Og 9

Størrelse: 99 KB - .docx

Download

Biologifokus Forloebsoversigt

Størrelse: 30 KB - .docx

Download

Vores forfattere

Arne Bjerrum
Uddannet lærer fra Nr. Nissum seminarium med linjefagene dansk, biologi og sløjd.
Arbejdet som lærer og skoleinspektør.
Forfatter til bl.a. biologisystemet 'Ind i biologien', 'Gjellerups biologisystem' og 'Børn og træer'.

Finn Sandby Hansen
Uddannet lærer fra Skårup Statssaminarium med linjefaget biologi.
Arbejdet som lærer og pædagogisk konsulent.
Forfatter til biologisystemet ”Ind i biologien”.

 Line Kastorp Kok                                                       Uddannet lærer fra VIA University College i 2007.           Linjefag i biologi, fysik/kemi, matematik og idræt.       Har en pædagogisk diplom-uddannelse som naturfagsvejleder.                                                     Arbejder som lærer og naturfaglig vejleder.

Mogens Riis
Uddannet lærer fra Nr. Nissum Seminarium med linjefagene biologi og fysik/kemi.
Arbejdet som lærer i folkeskolen.
Uddannet cand.pæd. biologi.
Arbejdet på DLH/DPU Århus.
Arbejdet som seminarielektor på VIA University College, Læreruddannelsen i Silkeborg med naturfag og linjefagene biologi, natur/teknik og fysik/kemi.
Forfatter til biologisystemet "Ind i biologien".

 

Biologifokus

Biologifokus er et digitalt undervisningsmateriale, som inddrager de digitale medier på fagets præmisser. Derved kan Biologifokus være med til at opkvalificere undervisningen og inddrage digitale platforme som pc’er, tablets og smartphones.

Biologifokus lever op til Forenklede Fælles Mål, og på Biologifokus - portalforside kan du finde overskuelige og lettilgængelige skemaer med 'tegn på læring'. Her kan du også se Forenklede Fælles Mål og læringsmål for de enkelte forløb.

Biologifokus opdateres løbende. Det gør vi ved at føje til, bearbejde og omstrukturere den del af materialet, som er udkommet før maj 2014, og samtidig udvikle de nye forløb og skrive Fokustekster i takt med udviklingen og opdagelse af ny naturfaglig viden.

Vi arbejder altså løbende på at opdatere og forbedre materialet. Derfor vil du som bruger kunne opleve, at der sker ændringer i indholdet, eller at der i korte perioder er mindre mangler. 

Naturfag Gruppec 1