Kære bruger

Fokusportalerne er blevet utrolig godt modtaget, og vi har derfor oplevet en meget stor stigning i brugen. Det glæder vi os over, men må samtidig erkende, at systemet har svært ved at håndtere den store aktivitet. Det betyder, at du som bruger kan opleve, at systemet kører langsomt.

Vi beklager de gener, det kan medføre og arbejder på at løse problemerne. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sætte en dato på, hvornår der vil være normal drift igen. 

Vi er i dialog med skolebibliotekaren på din skole om kompensation.

Ny fokustekst - Det tidlige liv

  • Hvornår opstod livet på Jorden?
  • Hvordan har man fundet ud af, hvornår livet opstod?

Nye beviser tyder på, at livet faktisk startede 300 mio. år tidligere, end vi hidtil har troet - altså for 4,1 mia. år siden. 

Læs fokusteksten Tidligt liv i forløbet om Evolution, hvor du kan blive klogere på, hvornår man mener, det første liv opstod, og hvordan forskerne fandt ud af det. 

I forløbet om Evolution kan du læse meget mere om livets opståen og udvikling.

EV Fokus Meteor 1024Z776 Thinkstock Istock Petrovich9 Photos 474078670

 VELKOMMEN TIL BIOLOGIFOKUS

Biologifokus er for dig, der vil have et stærkt digitalt læremiddel skræddersyet til biologi. Her er inspirerende forløb med faglige tekster og interaktive opgaver - og en masse praktiske aktiviteter væk fra skærmen.

Biologifokus er en del af Fokus-portalerne, som også dækker Geografifokus og Fysik-kemifokus.

Portalerne er særdeles velegnede til fællesfaglig undervisning, og ud over de fagfaglige forløb, indeholder Geografifokus, Biologifokus og Fysik-kemifokus i alt 8 fællesfaglige forløb. 
Læs mere om de fællesfaglige forløb.

Du kan downloade en forløbsoversigt for Biologifokus her på siden. 

3 Fag 03 Bio Mskygge 1880

Fysik/Kemi Geografi


Biologifokus Årsplan 7 8 Og 9

Størrelse: 99 KB - .docx

Download

Biologifokus Forloebsoversigt

Størrelse: 30 KB - .docx

Download

Udkommer som bog

Biologifokus udkommer også som bog. Bogen indeholder de samme forløb som i portalen Biologifokus, men alt er naturligvis tilpasset det trykte medie. Hjemmesiden får dermed en analog pendant, som er med til at skabe helhed i 

undervisningen og giver optimale muligheder for en differentieret naturfagsundervisning, der motivere og engagerer eleverne.

Download særtryk af Biologi Fokus 7. klasse

Vores forfattere

Arne Bjerrum
Uddannet lærer fra Nr. Nissum seminarium med linjefagene dansk, biologi og sløjd.
Arbejdet som lærer og skoleinspektør.
Forfatter til bl.a. biologisystemet 'Ind i biologien', 'Gjellerups biologisystem' og 'Børn og træer'.

Finn Sandby Hansen
Uddannet lærer fra Skårup Statssaminarium med linjefaget biologi.
Arbejdet som lærer og pædagogisk konsulent.
Forfatter til biologisystemet ”Ind i biologien”.

 Line Kastorp Kok                                                       Uddannet lærer fra VIA University College i 2007.           Linjefag i biologi, fysik/kemi, matematik og idræt.       Har en pædagogisk diplom-uddannelse som naturfagsvejleder.                                                     Arbejder som lærer og naturfaglig vejleder.

Mogens Riis
Uddannet lærer fra Nr. Nissum Seminarium med linjefagene biologi og fysik/kemi.
Arbejdet som lærer i folkeskolen.
Uddannet cand.pæd. biologi.
Arbejdet på DLH/DPU Århus.
Arbejdet som seminarielektor på VIA University College, Læreruddannelsen i Silkeborg med naturfag og linjefagene biologi, natur/teknik og fysik/kemi.
Forfatter til biologisystemet "Ind i biologien".

 

kontaktinfo

Biologifokus er et digitalt undervisningsmateriale, som inddrager de digitale medier på fagets præmisser. Derved kan Biologifokus være med til at opkvalificere undervisningen og inddrage digitale platforme som pc’er, tablets og smartphones.

Biologifokus lever op til Forenklede Fælles Mål, og på Biologifokus - portalforside kan du finde overskuelige og lettilgængelige skemaer med 'tegn på læring'. Her kan du også se Forenklede Fælles Mål og læringsmål for de enkelte forløb.

Biologifokus opdateres løbende. Det gør vi ved at føje til, bearbejde og omstrukturere den del af materialet, som er udkommet før maj 2014, og samtidig udvikle de nye forløb og skrive Fokustekster i takt med udviklingen og opdagelse af ny naturfaglig viden. 

Vi arbejder altså løbende på at opdatere og forbedre materialet. Derfor vil du som bruger kunne opleve, at der sker ændringer i indholdet, eller at der i korte perioder er mindre mangler.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte ansvarshavende redaktør, Pernille Rosenkvist på prn@alinea.dk eller 
tlf: 33694661.

 

Naturfag Gruppec 1